Detailtekening t.b.v. walsen verlichtingsrail in opdracht van Bedrijfsverlichting.nl